Recenzii
 
 
Inefabile tensiuni


                                                 

                                                   Gina MODORANU-AFRÃSINEI   




Adrian Popescu (Drumul strîmt, Editura Dacia, 2001) viseazã sã scrie „versuri rosii ca sîngele tîsnit dintr-o ranã”. El reuseste sã scrie o poezie a sperantei, a eternei regenerãri, a unui ciclu natural ce prezintã forme vechi în vesminte noi: „simt cã trunchiul lumii, ars, negru si mort,/ pregãteste lãstarii tineri”. O poezie luminoasã, în ritmuri baladesti, scrisã cu vervã melancolicã si cu nostalgii surîzãtoare, rememorînd vremurile de poveste ale unei tinereti memorabile: „Am fost si eu în tinerete/ un frate bun al lui Villon,/ crescut cu predici si povete,/ duminicile sub amvon,/ dar luni, lungi drumuri si ospete/ strigau ca sã le tin ison,/ sãrac, dar cu priviri semete/ porneam spre noul Babilon”. Poetul îsi aminteste idelebile isprãvi de „cleric vagant si derbedeu”. Tineretea lui s-a adãpostit într-o incintã sfintitã, numitã latineste, un spatiu al nesfîrsitei reverii: „Prima cas-a Domnului/ Mater admirabilis/ în oceanul somnului,/ un ostrov, în vis”. Invocatiile cãtre instantele ceresti se cuminecã din clara limbã latinã, cu incantatiile ei savante si sacrosancte: „În eonul fierului,/ Stella matutina,/ Reginã-a cerului,/ Iartã-mi toatã vina”. Tentat de o poezie a luminii, Adrian Popescu se pierde în incomensurabilul ei, plasticizat printr-o imagine a prolificitãtii: „... Lumina n-o poti tine/ si nici izvorul în pahar sã-l pui,/ din urdinis ies miliarde de albine/ si din Lactee mii de stele-ui”. Misterele pîndesc de pretutindeni, natura este saturatã de intentii si în adîncuri vuiesc semnificatiile: „izvoarele s-au retras mai adînc în pãmînt”. Se lasã, mirificã, „o ninsoare de îngeri”. Momentele de crizã, oricît de diferite, evocã amintiri comune si, în punctul ei de apogeu, „un ropot de ploaie vãraticã declansa amintirea iernii,/ cînd au crãpat genunchii sibilei de ger”. Aceeasi plãcere a paradoxului o descoperim în imagini de nespusã si multiplã frumusete: „pãdurea mea-i o infinitã orgã,/ si orga e pãdurea unui dac”. Tensiunile imaginilor bipolare se explicã printr-o infinitã luptã interioarã: „în mine un latin ucide un dac”...

Exilul în paradis

Virgil Mihaiu (Jazografii pentru îmblînzit saxofoniste, Editura Dacia, 2001) aduce o poezie diluvialã, acaparatoare, ornînd sentimentele si acoperindu-le: „revãrsãri de cuvinte/ o planetã sufocatã de urã”. Este o poezie a ef2emerului, destinatã stergerii în timp, ce nu aspirã la gravãri în piatrã, cu surprinde momentul si trece odatã cu el, o poezie ce se face si se desface în ritmul feroce al trecerii temporale, a cãrei frumusete este sclipire de o clipã si amintire a unei fulguratii: „eschimosii scrijelesc/ timp de o viatã/ poeme/ în iceberguri/ amenintate de soare”. Pe foaia albã a existentei se decupeazã declaratiile întretãiate ale unei poezii a asediului, a stãrii de urgentã, o poezie a exclamatiilor consumate în vid: „în solitudine –/ doar tipetele mele/ ale cãrtilor de poezie”. Doar muzica mai intrã, la concurentã cu poezia, printre „alte forme de amînare a mortii”. Fiecare poem îsi pãstreazã secretul, el este în sine o hieroglifã misterioasã si intrã în rîndul miracolelor naturii, el respirã alãturi de vietãtile vuitoare ale oceanului: „poemele japoneze au/ structuri închise/ precum scoicile”. Muzica dezagregã materia, o fluidizeazã si o face ecou al stãrilor de sentiment: „alama sãrutatã/ se topeste în sunet”. Imagini vizuale ce surprind imagini florale se întîlnesc cu miracolul revelator al muzicii, muzica îsi relevã secretul asemenea mugurilor în rãbdãtoare expansiuni: „orchestra se dezghioacã/ în centru rãmîne/ violonista de purpurã”. Maestrii orchestrei ating prin sensibilitate tactilã sferele perfecte ale metafizicii: degetele –/ antene pentru captarea/ aurei sonore”. Femeia este fiinta metafizicã ce se decupeazã pe un fond muzical, asemenea unei efigii-talisman pe care poetul o arboreazã cu sentimentul unei revelatii: „destinul/ o încanteneazã/ în sideful muzicii”. Aspiratia neîncetatã cãtre starea de poezie se loveste de ambiguitatea cuvintelor, pe care o îmbrãtiseazã ca pe o altã deschidere, înnoitoare, de bogãtii nebãnuite: „trãdat de mult-alunecoasele cuvinte/ prea constient cã nu-mi rãmîne altã sansã/ decît sã mã agãt de ele”. Sentimentul alienãrii însotite o sensibilitate rãtãcitoare, în cãutare de noi si noi spatii: „Chiar si în paradis,/ Exilul tot exil”. Jazzografiile lui Virgil Mihaiu urmeazã un ritm lent, dezagregat si atacã tema destinului cu luciditãti necrutãtoare, cu ferocitate si dezabuzare: „Prognoza meteorologicã indicã/ Extinderea periplanetarã/ Pîclei dezolãrii...”.

Jar pe tipsia realului

Lucian Alecsa (Asupra cãderii, Editura Dacia, 2002) ne propune un real aflat în punctul de incandescentã, ce a atins nota de sus a sirenei, un real alertat ce lumineazã în ultra-culori si nu mai suferã amînare: „peretii vopsiti în rosu/ se desfoiau ca un acordeon”. Ultrasunetele acestei alarme sînt percepute de o sensibilitate dãruitã generos cu capacitãti de perceptie acute si cu posibilitãti de expresie pe mãsurã, semn al unei mile divine: „Preamãritul stãpîn mi-a încuviintat/ sã cuget în ecouri”... Poetul cugetã nu cu gînduri, ci cu simfonii de ecouri ce amplificã gîndul si-i revelã muzicalitatea – capacitatea de a transmite prin chiar forma sa. Cã poetul lucreazã cu muzica din gînduri ne-o dovedeste si un limbaj împrumutat muzicologiei: „brusc partitura durerii se schimbã”. Poetul înregistreazã melodia sentimentelor, de-conceptualizeazã si surprinde evolutia muzicalã a cuvintelor ce se dezbracã de semnificatii si se rotesc în pur narcisism, încîntîndu-se de ecourile lor învãluitoare. Fiecare poem al lui Lucian Alecsa este un „cîntec de lebãdã strivit între douã iluzii”. Realul, trecut prin filtrul alternativ a nenumãrate iluzii, ni se înfãtiseazã îndepãrtat, palid si maladiv: „leucemicul soare/ se zbate ca un peste pe uscat/ în placenta întunericului”. Agentii unei ordini metafizice rãtãcesc pe aici si se încurcã în acest real plin de surprize ca un ochi de apã ce atrage si prinde cu o fortã neînteleasã: „îngerul prins în nãvodul de raze”. Poetul se claustreazã printre „cotoare de amintiri si schelete de litere împuscate/ (ce) pogoarã ca un suspin/ în cubica încãpere”. Sentimentele acutizate si ajunse la punctul de alarmã sînt nuante felurite ale nevrozei: „universul e o gravurã viu coloratã/ pe epiderma nevrozei”. Scos din capsula cuvintelor si a stãrilor care-l protejeazã, eul liric se simte inform si vulnerabil: „în brînci ca o larvã de fluture/ urc pe un arbore cu pene”. E un eu dureros, mutilat de imperceptibile rãni, dogorît pe tipsia unui real nemilos si agresiv: „schije de raze mi-au rãmas înfipte în mîini, în picioare”. E un real acaparator, care aspirã si el dureros cãtre fiintã: „ochi bãtuti ca niste cuie/ pe blana trandafirie a aerului din jur/ pocnesc ca salvele de tun/ pînã si ultimele lacrimi se desprind cu zgomot”...

Tulburãri

Vasile Dîncu (Sim,ple propozitii, Editura Dacia, 2001) trãieste într-un real transfigurat de apele coplesitoare ale unui Styx nãvalnic, care încearcã tãrîmul existential fãrã a-i schimba radical fata: „Nicicînd prin sat/ n-or trece corãbii,/ abia pînã la glezne/ sînt apele lui”. Satul lui Vasile Dîncu este un spatiu mitic, cu o faunã fabuloasã, ce pãstreazã o prospetime arhaicã: „Acolo cine are cal si carabinã/ vîneazã zilnic/ pui de dinozauri”. Poetul se însingureazã pentru a-si rosti sfîsietoarele invocatii: „Inimã, inimã,/ cum vei fi arãtînd – frunzã de carne/ bãtutã de vînt”. Constiintele se claustreazã prin trufie, comunicarea se loveste de piedicile orgoliului: „Ne-am privit semeti/ si zidul a crescut”. Individualitatea este un bastion încercat al sacrificiilor intime si al sîngerãrilor lãuntrice: „Bãtrînul timp – în urmã-ti –/ se plimbã cu spada/ si-ti taie amintirea/ în felii subtiri”. Distantele interioare sînt sfîsietoare, adevãrate siberii acoperite de un înghet de neînteles: „fugim mereu/ în trenuri electrice/ sã nu ne ajungã/ pasii ei (copilãriei) de fiicã/ acum nelegitimã”... Sentimentul zãdãrniciei nu mai poate fi stãvilit, el invadeazã eul cu cohortele-i de amãrãciuni si cu uscãciunea-i covîrsitoare: „Din ce-am crezut,/ din ce-am iubit,/ nu-i flacãrã/ pentru chibrit”. Timpul este un factor demonic, ce seamãnã derutã, rãtãcire si singurãtate: „Fugim de trecut/ respinsi de viitor”. Istoria se autopastiseazã cu cinism, iar fiii ei invadeazã arena cu lipsã de scrupul: „Fiii lor/ l-au bãrbierit pe Marx,/ în alte sei încearcã/ cãlãrirea lumii”... Deceptia este drumul deschis cãtre un nihilism dezabuzat, cu traditie în trecutul poporului român: „am îndrãgit balada/ cu tema ei prea tristã / pentru cã ne învatã/ cum cã istoria/ nici mãcar nu existã”. Senzatia de a fi doar un subiect al istoriei este coplesitoare, poetul se simte actor într-o scenã pe care libertatea este un cuvînt interzis: „Amplificatã/ cu mii de tranzistoare/ regizarea/ a învins definitiv”. Este rodul unei experiente amare, de veacuri, transmise din tatã-n fiu, al unei învãtãturi sceptice mostenite: „Neamul meu/ trãieste dedesubt/ tuns chilug/ de douã mii de ani”.

Treptele visului

Dumitru Ignat (Radiografia îngerului, Editura Dacia, 2002) realizeazã o mise en abyme a visului, o trecere fabuloasã prin niveluri tot mai aprofundate ale visului, pînã la rãtãcire si pierdere de sine: „Nu visez,/ eu sînt visul/ cuiva nestiut”. Eul rãtãcitor se pierde prin cotloanele visului, iar agentii ordinii divine îsi fac jocurile nevinovate, cu vervã copilãreascã: „Înteleg:/ îngerul se joacã cu mine/ de-a v-ati ascunselea”. Luminile posibile îsi desfãsoarã evantaiul, ca un joc de cãrti în care personajele ies din imagini si îl prind în hora lor pe poet; îngerul este singura cãlãuzã care poate lumina calea printre lumini paralele: „Îngerul, limba pendulului/ oscilînd între posibil si real”. Îngerul locuieste întreg universul, cu atît mai mult eul liric se simte, astfel, împlinit: „doar nu-s numai înger”. Îngerul nu este o prezentã etericã si distantã, ci se comportã omeneste si manifestã apropiere, chiar familiaritate: „Ce-a mai rãmas îngerul!/ Era sã se strice de rîs,/ sã-i cadã penele de rîs,/ sã se desfacã bucatã cu bucatã,/ Era sã moarã de rîs.// Acesta e îngerul!” Într-o lume în care delimitãrile sînt dramatice, „diferenta dintre poezie/ si orice altceva/ e poezia!” Tristetile sînt coplesitoare, pînã la nihilism: „n-am nici un motiv sã fiu// Deci nu exist”. În alte momente, poetul descîntã arta fulminantã a rãzboiului, menitã sã facã o legãturã între poezie si lumea deziluzionatã: „arta rãzboiului e palpabilã ca sculptura,/ subtilã ca muzica si aspirã la eternitate”.

Mîngîieri

Nicolae Corlat (Bucuria, Editura Dacia, 2001) desfãsoarã stãri tremurãtoare, indecise, în atingere, însã, cu aripa divinã; umilinta este un revers al orgoliului, iar rãtãcirea întîlneste binecuvîntarea: „zeu pribeag mi-e sufletul”. Sacrul coboarã în dimensiuni minore, arta interfereazã cu un real rãvãsit, eternul coboarã în forme fugare, întîlnirile paradoxale sînt locurile comune ale unei poezii ce s naste la interferenta între ordine diferite: „si-s ca icoana ta pictatã pe-o frunzã izgonitã de vînt”. Efemerul evolueazã spre imaginar, intangibilul spre inexistent, versurile adresate Luanei stau sub semnul unei dramatice evanescente: „în zãpada imaginatã încrustam numele tãu”. Generoasã este o faunã a noptii ce face trecerea din regnul animal într-o ordine metafizicã, pe nebãnuite, o faunã a întunericului ce anuntã himerele si fantasmele ciclului nocturn: „ascultã ascultã vin pãsãri de noapte sã vegheze la patul tãu”. Omul si cosmosul îsi transmit stãrile, asa cum rãspîntiile metafizice si luminisurile cosmice se constituie în vase comunicante: „prin raze de lunã privim împreunã cum cerul/ îsi lasã în noi disperarea”. Vocea iubirii a amutit si si-a pierdut identitatea, s-a convertit în stare a omului si a naturii: „tu taci ca o stea stinsã demult/ ca un anotimp însingurat fãrã nume”. Miracolele în univers sînt înregistrate cu uimire si încîntare, în imagini mirifice: „peste cîmpul de maci a spart o luminã”. Este timpul cînd se presimtea revenirea din morti a vechilor iubiri, cînd duhurile de întîlnesc tainic si îsi dau mîna: „vie umbra ta si mã asteaptã pereche”. Din cînd în cînd, se simte cum adie aripa divinã peste o lume rãnitã: „cu sfintenie ninge peste lume”. E o lume a capcanelor ghicite prin livezi, ce stau sã cenzureze ordinea sacrã, s-o facã prizonierã ispitelor profane: „atîrnã de fiecare copac cîte o zgardã de zeu”. Rãnile sînt mascate si aureolate, machiate si transformate în tatuaje decorative: „muzica mortii... îmi presoarã aur pe ranã sã-mi fie calea luminatã”. Povestile de iubire se petrec dincolo, într-o lume a nefirii: „cu un brat de argint îti cuprind/ nefiirea”. Materia se înclesteazã, iar timpul rãmîne prizonier unei gravitatii agravate: „între fãclii nisipul a-nghetat”. Într-o lume accidentatã si prinsã de chingi aspre, „poezia fosneste prin livezi lovindu-si aripile de pietre”. Spiritul pare sã fie încarcerat, dar e doar o formã de protejare: mi-am ascuns gîndurile-n pietre”. Mesajul final al poeziei lui Nicolae Corlat reclamã zborul lin, regal, al spiritului: lãsati-vã materia în zborul de purpurã”.
 


Home