Visele au nenumãrate capete
                                                                            Dan Bogdan HANU                                                                                                       lui Iustin Panta

asa s-ar pãrea cã visele au într-adevãr nenumãrate capete si nici unul
nu poate fi ajuns printr-un gest al cuvintelor spre o fatã încã nepovestitã a vietii
si nici unul nu duce aici unde ca un ochi nãpãdit de albeatã se întinde balta asta
plinã de smîrcuri i-am putea spune viatã dar ar trebui sã întoarcem capul
sã privim în altã parte de unde ar urma sã vinã o luminã puternicã si s-ar freca de noi
ar trece mai departe s-ar aseza pe malurile care acum nu mai amintesc
de nimic si le-ar face pentru o clipã sã strãluceascã (inel în jurul unui deget tãiat)
caverne scobite de ploaie într-o caroserie ruginitã sînt visele ca si poemele
copii dupã marile ornamente interioare invizibile altfel cum te-ai lãsa tesut
de amintirea acelui vis care poate începe oricînd în felul unei lumi strãine de dorinta
si de putinta de a fi altceva decît o asteptare la liziera parcului cînd primele ore ale diminetii îsi strecoarã siluetele famelice printre labele
încã adormitului oras privirea încordatã încearcã sã sustinã sirul de
fatade vechi ale strãzii pietonale iar prin inimã se preling multimi de umbre
trecãtori loviti de o boalã ce a început sã facã ravagii si mai departe în
spatele acestor fatade marea    un final cît se poate de real
un ochi deschis larg cît o casã atît de goalã încît ti-e aproape jenã
sã-i treci pragul si ti se aratã dintr-o datã chipul adevãrat al strãzii o cutã
adîncã a cearcãnului care creste cu fiecare dimineatã acolo sub ochiul acela
cu fiecare dimineatã în care continui sã vezi cum pelicula de umezealã
acoperind asfaltul va reflecta chipul poetului miscîndu-se ca un corp strãin
la baza marelui ochi si cum va încerca sã traverseze dincolo spre fatadele
însirate precum cersetorii tãcuti cu capetele plecate si reusind sã ajungã
în spatele povestilor întrerupte si cum la simpla rãsucire a cheii într-o usã
oarecare – iar atunci visul va prinde sã se rãsuceascã într-o ranã veche -
totul va sãri în aer împrãstiindu-i poetului oboseala pe fatã dupã ce usa
se va fi închis fãrã zgomot în urmã – cãci visul ajutã realitatea
sã iasã la luminã si apoi o roade pe dinãuntru – ca o umbrã peste fata prinsã în
prezentul fãrã replicã al oglinzii si cum poetului îi ies deodatã toate
anotimpurile în cale îi ling domestic picioarele timp în care înainteazã
fãrã sã fie vãzut cu amintirile împingîndu-l discret dar fãrã gres din spate
somîndu-l sã se închidã într-un numãr de zile ce se rotesc de un numãr de
ani în jurul lui sã nu mai iasã de acolo cel putin pînã cînd va fi uitat
si ceilalti vor luneca pe rînd în poemele sale din care se mai vede acum
doar titlul :”Despre cei care vor cãuta întunericul atît timp cît lumina îi
va costa viata” si foile din ale cãror cuvinte picãturile ploii vor fi fãcut
nenumãrate si serpuitoare nervuri vor mai acoperi pentru o vreme
                                          strada indescifrabilã                                                                                                                                   

9.05.2001

Home