CE POVESTESTE LUCIANOGRAFUL? 
 
 
 

                     Petru M. HAS

 
 

De-am lua în calcul doar Moldova si-un sat (cu H.) de lîngã Ploiesti si tot ar fi de-o literaturã foarte mare. Bastina ãstei asertiuni e-n ceva lecturã si LUCIANOGRAME. Lucian Vasiliu este un caligraf în toate sensurile. Asemenea distinctie poate încorona o operã de om. Cetindu-i biografia si bibliografia am fost impresionat, revenind asupra LUCIANOGRAMELOR observ cã nici un text nu se încheie prin semnul de punctuatie numit îndeobste punct, doar parantezã si unele suspensii, iar la capãt semnu-ntrebãrii, ceea ce surîde unei lecturi dinspre semnele de punctuatie cum au fost ele hãrãzite în carte. Însã mi-ar lua prea multã vreme, si-o las pe seama unora, mai tineri: “Dacã as avea timp” (Vedere din pridvorul Bojdeucii).
Am în fatã o genealogie spiritualã caligrafiatã cu energie si smerenie bizantinã: “cînd inimile vechilor cronicari/ se rostogolesc/ cu merele rosii prin livadã” (Lucianogramã 1).
Muzica unui timp ocult, nelinistitor, terorizeazã fiinta si i se substituie: “ca într-un film mut,/ pe care alt film mut l-a înghitit” (Oglinda natalã). Viata este altundeva, adevãrata imagine este mereu dincolo, “e fructul orb al fictiunii”, de parcã cineva într-adevãr ar fictiona. În fond, fictiunea este bucuria caznei: “o ranã leagã rana, o undã naste unde...” (Canto, cantare, cantavi, cantatum). Acest unde provoacã o infinitã fenomenologie în tulburãtoarea-i omonimie de substantiv si pronume/adverb interogativ: strigãtul tragic, tegumentul originar, de n-ar fi originalul o problemã. Doar acesta-i problemul.
Si, apoi, mai sîntem pînditi de acele oglinzi vesnice, oglinzi cu fata “cicatrizatã”, în care, ca o ironie a soartei, ne prefacem în bijuterii, amulete, obiecte exotice: “ochi de pãun pe noptiera/ printesei afgane?” (Lucianogramã 12).
Probabil Lucian Vasiliu este singurul din generatia sa care creeazã o ipostazã originalã a cotidianului scãldat în etern si asta “dã” mai mult decît bine, deoarece face sã amuteascã stridentele orgolii ale “generatiilor” orgolioase ce-au adus poezia în “impostura” de competitie fotbalisticã, castrîndu-si sistematic organul cosmic, ele considerîndu-se singurele existente si care, te pomenesti, vor fi fiind inventat si hexametrii, ditirambul, iambii, troheii, dactilul si glossa. Este sau nu de mirare cã poetul e om normal, om în toatã firea, bibliotecar si muzeograf: “Am rãmas în scorburã ca huhurezii -/ ei mi-s spãtarii, aezii” (Huhurezii, aezii). Însã tocmai bibliotecarul, muzeograful...
Erotologia LUCIANOGRAMELOR este de o senzualitate cultã si ocultã, doamna inimii este o dulcinee datã cu parfumul marin al sãrii: “Blondã si agitatã precum marea/ în zilele de post./.../ Mult mai ocultã/ decît manuscrisele descoperite/ la marea Moartã” (Descrierea Frumoasei). Amorul e prilej de a consemna cã Iasii au fost visati/vizati de conchistadori, satele cãrora poetul le-a sãrutat “lemnul clopotnitei” s.a.m.d. Dar nici “o frazã din Nietzsche” nu e de ici de colo. Are, si încã ce nuri! De dragul ei te-ai lãsa sfîsiat de circa un milion de pantere, fie acestea “geloase, anarhice”: “Îmi amintesc:/ se chema Beatrice” (Un milion de pantere).
Dincoace de sentimentul neantului, “muzeograful anarhic” recunoscîndu-se printre “fiii neantului”, sentiment indus de acea fenomenologie tragicã a timpului, poetul configureazã identitãti: personalã, familialã, nationalã si universalã. Mreanul monah cãlãtoreste oriunde: “Cîntecul poate locui oriunde./ La Atena si la Freiburg, la Voronet si la Cozia./ În temnitã si în chilie, în azimã si în vin...” (Canto, ...); “Monahul se închinã în domuri,/ pe Rin”. (Lucianogramã 7).
Jocul lingvistic (lexical, morfologic sau sintactic) si cel erotic sfîrsesc, dupã principiul fatalitãtii, în inexplicabilã suferintã: “Vanitas vanitatum et omnia vanitas/ mã cheamã substantive la taifas,/ în lunca verilor luntrase/ în care bordelinele nu-s lase// Vanitas vanitatum et omnia vanitas/ cu Iov din nou la cinã-am mas” (Vanitas vanitatum). Acelasi timp inexorabil apasã: “Ca somnul soldatului/ sub pãtura de campanie,/ trece vremea” (Onomasticã), încît, de la o vreme, ceva se aratã inevitabil ca o asteptare înfioratã: “Nu mai grãim nici noi, nici Nietzsche - / doar asteptãm, în ascultare/ sã vinã Îngerul, sã ne ridice” (Asteptare).
De mirare cum acestui “trist Raskolnikoff” nu i-a dat prin minte cã el este proiectia de sine, într-o atmosferã de febrilã si nelinistitã curiozitate, proiectia salvatã, a lui Svidrigailov, personajul atît de rãstãlmãcit de fiecare datã.
Dar încercînd mai mult a deslusire ce povesteste Lucianograful, am rãtãcit descrierea caligrafiei în sine a poetului, convins cã aceasta este ireprosabilã. Acum ezit între a pune sau a nu pune punct acestei încercãri si, cu sigurantã, n-am cum rãmîne prea multã vreme prizonierul ezitãrii, deoarece deja “Se aud caligrafii si miniaturistii”.


Home