Al. HUSAR
Ex voto

Cîti oameni cunosc
În viatã-alergînd,
Printre oameni umblînd,
Pretutindeni îl caut
Pe omul lãuntric,
Pe omul din om.

Pe-acel om îl caut –
Cel ce lãcrimeazã
Cînd nu-l vede nimeni
Si rîde singur

Acela e omul
Cu suflet de om


La geam

Reci furnale stau
de piatrã-n tãcere.
Ele sînt inflexibile.
Nãprasnic se ridicã
din unul singur fumul.

Vîntul îl încovoaie si
el îsi schimbã într-o clipã
culoarea –
Întreaga lume s-a schimbat,
privitã de la geam –
mi-a spus Kandinsky
 


Home