Tudor NEGOESCU 
 
 
 
 


ÎMBLÎNZIREA SCORPIEI

M-au trãdat si cuvintele -
scutierii mei învesmîntati
în armuri de plumb
tipografic,
tocmai cînd îmblînzisem
vulturul plesuv
al singurãtãtii.
Iatã-l acum,
ciugulindu-mi din palmã
ficatul.
 

APA MORTILOR

Cautã, cautã! i-am soptit bãtrînului ogar surd,
cautã Calea, i-am soptit inimii mele.
Ca o palã de vînt prin bãrãgan
a trecut pe lîngã mine viata mea.
Ciulinii amintirilor îmi înteapã si azi
cãlcîiele desculte ale memoriei.
Cãlare pe suflet, ca pe-un blînd animal
de povarã,
de patruzeci de ani mã tîrãsc prin pustiu,
cu gura plinã de nisip.
De patruzeci de ani, cu nesat,
zilnic sorb din apa rãcoroasã a mortilor,
în cãutarea minunii.
Dupã ce mi-am tocit pe rînd toate
uneltele de sãpat, au mai rãmas
sã mã apere numai
CUVINTELE.
 

NASTERI 1

Sã-l smulgi cu forcepsul pe Iona
din burta Pestelui,
înainte de vreme,
e ca si cum ai pîngãri o piatrã
cu dalta
vrînd sã eliberezi din ea
îngerul.
 

SAH ETERN

Rod putred, carne efemerã,
trup fãtarnic de tãrînã,
cum ai vrea ca o parte din tine
sã urce la ceruri
si altã parte jos sã rãmînã?
Infatuarea ta decojind
fructul oprit al pierzaniei
sperie îngerul alb gonindu-l
de pe tablã.
În cîrdãsie cu întunericul,
încã din deschidere, îngerul negru
îti pîndeste sãrbãtorile
de luminã.
Ospiciu de spaime fluturîndu-ti
în geamuri cãmãsile de fortã
în lipsa unei tinute de galã,
asa te pregãtesti tu, suflete,
pentru întîlnirea finalã?
 

RUGÃ PENTRU ULTIMUL MÎINE

Orb, bîjbîind pe cîmpul minat
al memoriei tale,
dacã mîine va fi ultima zi
pe care ne-ai hãrãzit-o,
te rog, Doamne, nu ne uita
ca pe un cal troian
în groapa pustie
a Timpului.
 

YESTERDAY

Bolborosind un bocet
pentru nou-nãscutul
din iesle,
un cîntec de leagãn
pentru frumoasa Ofelia
sinucisã din pasiunea ei
pentru Diazepam,
încercam sã mituiesc moartea
promitîndu-i în locul meu
un înger.
 

DESTIN PITIC, DESTIN PUR SÎNGE

Destin pitic, ascuns în spatele
unor numere pãguboase,
asteptate de-o viatã
la o loterie a absurdului,
cine proclamã dozatorul de bere
din coltul strãzii
Dumnezeul ieftin si bun
al sãracilor din cartier,
cine ne joacã la zaruri
chiar crucea?
Destin pur sînge, cãlãrit
de-un jocheu obez si fãrã noroc,
nicicînd nu vei trece
linia de sosire!
Ascuns dupã faldurile draperiei,
te-am înjunghiat din gresalã
odatã cu tineretea mea.

E toamnã, tatã, si doar tu
mai numeri bobocii morti
ai sperantelor noastre!
 

ARHEOLOGIE ÎN NECUNOSCUT 2

Cu dalta tocitã a sufletului
cioplesc în Marele Necunoscut,
cu dalta asta tocitã
pe care nu mai pot
s-o ascult.
 

ÎNAINTEA FURTUNII

Iarbã uscatã, nu-ti mai blestema în zadar
trãdãtoarele seve! E scris în ceruri:
ultimul copil legitim al Focului
va fi scrumul.
Rugã tîrzie, disperatã, ecoul tãu
putrezise demult
uitînd calea de-ntoarcere pe pãmînt,
uitînd drumul.
 

INIMÃ, CÎINE CREDINCIOS

Inimã, cîine credincios,
numai tu mã mai suporti!
Numai tu nu mã pãrãsesti!
Lãtratul tãu de cîine bãtrîn
sperie moartea si-o tine
deocamdatã
la distantã.


Home