POSTA REDACTIEI 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  George BÃDÃRÃU


Iuliana ROSCA, Buzãu. Din ultimul plic am retinut în vederea publicãrii poeziile “în somn”, “Liniste albastrã” si eseul “Eminescu, azi”. Remarcãm o maturizare a expresiei poetice si o mai mare diversitate tematicã.
Vlad PIRIU, Iasi. Nu ne deranjati. Dimpotrivã, ne bucurãm cînd elevi de gimnaziu citesc revista noastrã si se încumetã sã intre într-un dialog cultural. Textele (deocamdatã) ne-au retinut (partial) atentia, în special pasajele descriptive. Vã sugerãm mai multã lecturã din poezia contemporanã, mai ales din creatia lui Nichita Stãnescu, poet cu care aveti anumite afinitãti.
Ion ROMAN, Giurgiu. Nu ne sperie distantele. Primim scrisori de la români din Canada, SUA, Germania, Belgia, cãrora le rãspundem în paginile revistei Poezia si le publicãm textele atunci cînd e cazul. Am ales din grupajul dumneavoastrã poezia “Dor de lunã”, pe care o vom publica într-un numãr viitor.
Angela PETRACHE, Cluj. Nu publicãm prozã, revista fiind una de culturã poeticã. Vã puteti considera de pe acum noua noastrã colaboratoare, mai ales cã ne-ati convins prin cele cîteva pagini de eseu. Vã multumim pentru aprecierile fãcute în legãturã cu revista noastrã.
Stefania POPESCU, Iasi. Mai realizate ni s-au pãrut poeziile “în fata mãrii”, “Strada”, “Duminica povestilor”, “1,2,3”. Asteptãm un nou grupaj pentru a ne face o idee mai clarã asupra personalitãtii artistice. Nu-mi fac drum la redactie decît întîmplãtor sau atunci cînd interesele o cer. Pînã la o nouã întîlnire (artisticã), inspiratie, transpiratie, satisfactie.
Ion BERCEA, Roman. Nu vã putem onora cu prezenta, din motive obiective. Nu avem prejudecãti în privinta unor formule estetice, asa cum veti constata citind revista cu atentie, de la un capãt la altul. Dar versuri ca acestea: “Din pãrul secundei ne-a durut un camion” sau “De-a canibalul rupe-mã în apã” nu ne plac. Sperãm sã vã limpeziti imaginile, atît cît vã permite logica poeziei.
Mihai COLEA, Botosani. Vã puteti abona la posta din orasul dumneavoastrã, îndeplinind cîteva mici formalitãti. Ideea de a ne trimite bani la redcatie pentru abonament nu ne surîde, fiindcã ne complicã programul. Asteptãm în continuare poezii si vesti de la dumneavoastrã.
Lala IONESCU, Iasi. Vã considerati neînteleasã de cei din jur, probabil si din cauza vîrstei. Noi încercãm sã vã întelegem, mai ales cã avem ceva comun: lirica. Ne-au plãcut “Imagini”, “Poarta a treia”, “Catren” si disponibilitatea de a intra într-un dialog cultural de lungã duratã.
Dan BUZNEA, Suceava. Am retinut volumele pe care le-ati trimis la redactie, în vederea recenzãrii. Din ultimul grupaj am ales pentru publicare: “Ursitoarele”, “Punga de var”, “Casa cu trei etaje”, “Nimeni”. Nu v-am uitat, dar nu am avut spatiul tipografic în numãrul trecut.
Oana APOSTOL, Timisoara. Nu este o surprizã “extraordinarã”. Am primit si altãdatã corespondentã din Vest, pe care am lecturat-o cu mare plãcere. Vã felicitãm pentru debutul în revista “Orizont”, apreciem calitatea textelor poetice si asteptãm vesti de la dumneavoastrã.
Ifrim ANATOL, Husi. Pentru a ne face o impresie mai clarã despre creatia unui “june înfocat”, cum vã autocaracterizati, trebuie sã reveniti cu alte grupaje de versuri.


Home