Babacar SALL

(n. Saint-Louis, Senegal)

Poet, egiptolog, doctor în Litere si Stiinte socio-umane, conferentiar la Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar. Specializat în egiptologie si meroitică, lucrările sale stiintifice cuprind, printre altele, cercetări privind contributia Etiopiei si Libiei la formarea civilizatiei faraonice. Autor al mai multor articole publicate în ANKH, revistă de Egiptologie si Civilizatii africane, cărti documentare si poezie.

 

 

Mamă

 

Mamă!

Adevărat să fie

Adevărat să fie că eu sunt

Cel ce purtă jugul aspru

Al muncilor grele din Tara Nouă

Si cu sudoarea-i udă

Pămîntul sterp din Sud?

 

Adevărat să fie

Adevărat să fie că din negura timpului

Îmi semăn sămînta în alte zări

Că săp, scurm, aleg

De-a pururi

Că mintea mea n-a cutezat să privească nicicînd

Vulturii zburînd?

 

Adevărat să fie

Adevărat să fie că genele

Nu mi-au cunoscut niciodată sprîncenele

Că mîna mi-a pipăit fiece anotimp

Că jgheab mi s-a făcut sîngele

Cînd fluviile au secat

Si ulcioarele s-au spart?

 

 

Adevărat să fie că ale mele lacrimi

Stîrnit-au furtuni

Că venele-mi plăpînde au trebuit

Torenti dezlăntuiti să tină

Că niciodată nu mi-am înăltat colibă?

 

Of, Mamă!

Adevărat

Adevărat să fie că pomii nicicînd nu mi-au înflorit

Nici roadele nu mi-au pîrguit

Nici copiii nu mi-au crescut?

Adevărat să fie?

 

Dakar, 1973

(Din ciclul: Le cri primal/ Întîiul tipăt)

 

 

Îndemnul bunicului

 

Dacă stii să asculti înteleptii

Îndurînd efemere rînduieli

Cu trecerea anilor

Mostenirea va înflori

Înverzind ca vremea ploilor

 

Dacă stii să sapi

Ruini de pretutindeni

Priceperea în destelenire

Îti va aduce împlinire

 

Dacă stii să ajuti neîncetat

Rostului tău să te dărui

Să ierti si să-mparti

Tot ce ai

Înger vei fi

 

Dacă stii să promovezi

Fără să dezamăgesti

Mita s-o refuzi

Pentru telul tău unic

Cu trecerea vremii

Întelept vei deveni.

 

Bunicului meu, Amadou B.A.,

În amintirea întelepciunii sale

(Din ciclul: Terre des hommes/ Pămîntul bărbatilor)

 

Spaimă

 

Copil

Teamă îmi era de-a pururi

Că stele se sting

Cînd bate vînt.

Teamă îmi era sub uragan

Că peste mine cade cer înalt.

 

Taină

 

Tu care stai în coltul drept al inimii mele

Fremătînd ca pulsul

Poti să mă ajuti să frîng

Ritmul anotimpurilor

Să distrez păsările

Să iau cu mine aceste stele

Ce-mi luminează noaptea gîndurilor?

 

(Din ciclul: Le silence des mots/ Linistea cuvintelor )

 

În cetate hotii

La tară serpii

Semen ce învingi

Încuie usa!

 

( Din ciclul : Les Niayes )

Fragmente din volumul Les voix de l’aube/ Glasul zorilor, Paris, Editura Silex, 1985

 

În româneste de Marilena Lică-Masala , Paris, 1 mai 2012

 

N.B. Multumim editorului Paul Dakeyo pentru permisiunea de a-l prezenta cititorilor revistei Poezia pe Babacar Sall.

Meroitica: limbă a faraonilor negri, din a 25-a dinastie, vorbită în regatul Meroë, situat în nordul actualului Sudan, aproximativ între secolele al IV-lea î.e.n. şi al IV-lea / al V-lea e.n.; una dintre izvoarele limbii copte. Scriere descifrată, dar încă parţial înţeleasă.

În original : trempé (înmuiat)

Titlu original : Paroles de grand-père.

Titlul original: La peur magique.

 


Home