Tineri autori
 
Diana VEZA 
 
 
 
 

                                                                         
   
UNDERGROUND

Suprafata acalmie a imaculatei lumi
tulburatã de vibratii strãine

privesti peretii pânã la contopire

imagisticã retinalã: brate de infinit
se proiecteazã lent
eruptia albastrului magmatic
nocturnul subliminal
deverseazã secvente ultramarine
o rafalã destramã identitatea
o tãcere vaporizatã cãptuseste aura vie
mãrunteste gîndurile
un vultur descrie cercuri tot mai jos
ramurile pomului cresc spontan

în hãtisul dement
zorii tatueazã carnea noptaticã


VIS LUCID

Fractiuni de incantatii

fulgerarea unor amulete îndrãgostite
disipãri
nevroze
fulgi de aer
umflã dealul întunecat

în burta tramvaiului leviteazã anotimpuri
bisturiul izoleazã destine

dimineti cu luceferi în exil
edenuri devastate
somnuri decrepite

împing din vise inconstientul

un vîrtej lucios
înzãpezit în defulãri incomplete


SHIVA

Privirea absoarbe particule albe
dintr-o ploaie orizontalã semanticã
se transformã în micã
pãpusã ruseascã
danseazã samanic
pe aceeasi retinã

mic punct crepuscular
sculptat de unduiri straussiene

semiobscuritatea înainteazã rînjind
mã înveleste în umbra caldã
fluxul constiintei
disperseazã energia comunicãrii

prin colturi prãfuite
crucificã triumful
ultimului strigãt


HAZARD

Faliile realitãtii supureazã
foliculina de cotidian
încinsã de cãldurile angoasante

vieti duplicitare
se preling prin porii pielii
ca un reflux între douã luni pline

mirosul tomnatic de flori
cîntecul caravanelor
prin stepa himericã

suavitatea crepuscularã
a zborului vertical

traume la portile raiului

emisferele cerebrale fac pariurile
zarurile sînt aruncate
cîstigãtorii se lasã asteptati

în delirul respiratiilor sacadate
rîsul dement rupe pelicula

(Premiul revistei POEZIA la Concursul National de Poezie “Aron Cotrus”, Medias)

Home