Cassian Maria SPIRIDON: Iesirea din haos

„Cred că am o predispoziţie creativ-euristică de aflare a noutăţilor ideatice (nu de puţine ori... antice)”   – dialog cu poetul Leo BUTNARU

 POEME de: George POPA , Dorin POPA , Florentin PALAGHIA , Şerban CODRIN , Ion PACHIA TATOMIRESCU Valeriu CÂMPEANU , Bogdan ULMU , Valeriu VALEGVI , Ilie VODĂIAN , Adrian BOTEZ , Mihai MERTICARU , Emil ARITON , Constantin BOBOC , Leonard CIUREANU , Victor STEROM , Daniel MUREŞAN , Doru MAXIMOVICI
TINERI AUTORI: Cătălina Ionela CHELARU , Ştefania HĂNESCU

 O HARTĂ A POEZIEI DE LIMBĂ ROMÂNĂ (rubrică de Marius CHELARU)  Ion GEORGESCU, Simona DUMITRACHE, Adelina TURCU, Visi GHENCEA, Maria Luminiţa POPESCU, Ina Florina POPA, Menachem M. FALEK, Felix CAROLY, Rodica GRINDEA, Avigdor GONEN, Moshe GRANOT

Arte poetice la români:
I. HELIADE-RĂDULESCURegulile sau gramatica poeziei (fragmente)  

POEME româneşti de: Mihai EMINESCU , Constantin ABĂLUŢĂ , Carmelia LEONTE , Daniel CORBU , Tucu MOROŞANU , Octavian DOCLIN , Adrian ALUI GHEORGHE , Teodor CURPAŞ , Ion ŢEPELEA , Dan Ioan NISTOR , Elena Liliana POPESCU , Mihaela ALBU , Marius CHELARU , Dan ANGHELESCU , Cassian Maria SPIRIDON
traduse de către: Coca SOROCEANU, Olimpia IACOB, Andrei ALECSA, Livia MĂRCAN, Mădălin ROŞIORU, Baki YMERI, Magdalena FILARY, Anna FINC

Marius CHELARUBiblioteca HAIKU

POEME de: Oliver ROLAND , Caroline DUBOIS , Bruno GRÉGOIRE , Christian VIGUIÉ , Jean MINIAC , Charles DANTZIG , Thierry RABOT , Yves CHARNET , Karel LOGIST, Jean-Yves MASSON , Phillippe BECK , Jean-Luc FAVRE , Thierry RENARD , Jean-Claude TARDIF , Tariq RAMADAN , Léa ZEHAVI , Mahomed AMERTOUSSI , Florilegiu de poeme ZEN din lirica japoneză actuală

în româneşte de: Mircea M. POP, Claudia PINTESCU, Marilena LICĂ-MAŞALA, Ion ROŞIORU

POEZIE ŞI HAOS:

George POPAPoetica haosului
Liviu PENDEFUNDAMemoria subconştientului liric
Cristina RUSUDespre credinţă, poezie, haos sau Viziune hedonistă a vieţii, înţelepciune, nebunie şi deşertăciune – Ecclesiastul

ESEU:
Dragoş VIŞANDansînd visul (1992) şi poetica onirică a lui Michael Jackson

RECENZII:
Emanuela ILIE – Numărînd corăbiile eşuate ale fiinţei (Ion Beldeanu)   LIS: Faţa ascunsă a Craterului Platon
Dan MĂNUCĂ –  Labirintul Raiului
Veronica SANDORLiviu georgescu – Nu am voie
Emanuela ILIE – Raftul cărţilor de poezie
Cărţile poeţilor ieşeniCarmelia şi alterii ei
Victor STEROM – Note de lectură

 

PARODII de Lucian PERŢA

Carmelia LEONTEPrima verba

Mihai EMINESCU: Deşteaptă-te, române